Monialaista uuden luomista ja yhteisöllistä oppimista hanketoiminnassa esimerkkejä Laurean Master-koulutuksesta

Julkaisussa: AMK-maisteri - Työelämän moniosaaja
Tekijä: Ojasalo, Katri
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2017
Emojulkaisun nimi: AMK-maisteri - Työelämän moniosaaja
Sivunumerot: 122 - 132
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Ojasalo, Katri - Laurea-ammattikorkeakoulu, Laurea
Sarja: Haaga-Helian julkaisut
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7225-93-6
https://shop.haaga-helia.com/WebRoot/HaagaHelia/Shops/Haaga/MediaGallery/Import/HH_AMK-maisteri_verkkoversio.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Laurea-ammattikorkeakoulu, Laurea