Vaikuttavuuden arviointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Tekijä: Pekka Kettunen
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Turun kaupunki.
Julkaisuvuosi: 2017
Numero: 2/2017
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kettunen, Pekka - Åbo Akademi, Samhällsvetenskaper
Linkit: https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//tutkimusraportti_2-2017.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Åbo Akademi, Samhällsvetenskaper