2014: a watershed for the image of Russia among the citizens of EU member states

Julkaisussa: Damage assessment:EU-Russia relations in crisis
Tekijä: Smith, Hanna Ilona
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: European Leadership Network
Julkaisuvuosi: 2017
Emojulkaisun nimi: Damage assessment:EU-Russia relations in crisis
Sivunumerot: 47 - 53
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Smith, Hanna Ilona - Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta