θ0 thermal Josephson junction

Tekijä: Silaev, Mikhail
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 84525
Julkaisija: American Physical Society
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 2469-9950
Volyymi: 96
Numero: 6
Tieteenala: Luonnontieteet
Fysiikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Silaev, Mihail - Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos
Sarja: Physical Review B
Aiheet:
Linkit: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.064519
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55272
https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.96.064519
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos