Suomen akateeminen yhteisö on hajaannuksen ja epävarmuuden tilassa

Tekijä: Haapala, Taru
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
JUFO-ID: 76419
Julkaisija: Valtiotieteellinen yhdistys
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 2323-7090
Volyymi: 5.4.2017
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Haapala, Taru - Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Sarja: Politiikasta
Aiheet:
Linkit: http://politiikasta.fi/suomen-akateeminen-yhteiso-hajaannuksen-ja-epavarmuuden-tilassa/
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53856
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos