New insights on the role of ecology and life-history in social evolution

Tekijä: Avila, Piret
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisija: University of Jyväskylä
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 1456-9701
Tieteenala: Luonnontieteet
Ekologia, evoluutiobiologia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Avila, Piret - Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Sarja: Jyväskylä studies in biological and environmental science
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6904-2
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos