Kokeillen ja kehittäen kohti tulevaisuuden hyvinvointipalveluja

Julkaisussa: Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta : ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita
Tekijä: Heikka, Helena
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 1798-2011
Emojulkaisun nimi: Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta : ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Terveystiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Heikka, Helena - Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Terveydenhuollon erityisalat
Sarja: ePooki : Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisu
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017120419587
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101850129
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Terveydenhuollon erityisalat