Kiireellisesti suojeltavien lajien priorisointineuvottelut vuosina 2012-2017. Yhteenveto

Tekijät: Kemppainen, Eija; Kaipiainen-Väre, Heidi
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Julkaisuvuosi: 2017
Numero: 26
Tieteenala: Luonnontieteet
Ekologia, evoluutiobiologia
Sarja: Ympäristöministeriön raportteja
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4768-5