Acute mild traumatic brain injury, pre-injury health and structural imaging findings

Tekijä: Isokuortti H
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisija: Suomen Yliopistopaino Oy
Julkaisuvuosi: 2017
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Neurologia ja psykiatria
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Isokuortti, Harri - Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0579-6