Maatalousyrityksen johtaminen ja toiminnan kehittäminen : tuotannon suunnittelu strategisen johtamisen tukena

Tekijät: Matti Ryhänen; Timo Sipiläinen
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
Julkaisija: Tempest
Julkaisuvuosi: 2017
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Maataloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Ryhänen, Matti - Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Luonnonvara (maa- & metsätalousalat)
Aiheet:
Linkit: http://hdl.handle.net/10138/228594
Organisaation sisäinen affiliaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Luonnonvara (maa- & metsätalousalat)