Facilitating the transition from a nursing student to a Registered Nurse in the final clinical practicum: a scoping literature review

Tekijät: Kaihlanen A; Haavisto E; Strandell-Laine C; Salminen L
Tekijöiden määrä: 4
Julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 66777
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 0283-9318
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Haavisto, Elina - Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Sarja: Scandinavian Journal of Caring Sciences
Linkit: https://dx.doi.org/10.1111/scs.12494