Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset arktisella alueella

Julkaisussa: Arktinen murros : ilmastonmuutos ja luonnonvarojen käyttö pohjoisilla napa-alueilla
Tekijä: Timo Koivurova
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Into
Julkaisuvuosi: 2017
Emojulkaisun nimi: Arktinen murros : ilmastonmuutos ja luonnonvarojen käyttö pohjoisilla napa-alueilla
Sivunumerot: 11 - 37
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Koivurova, Timo - Lapin yliopisto, Arktinen hallinta ja hallinto
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, Arktinen hallinta ja hallinto