Avaintaidoista transversaaleihin taitoihin

Tekijä: Annica Isacsson
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
JUFO-ID: 55441945
Julkaisija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 2242-9948
Numero: 16.3.2017
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Isacsson, Annica - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajankoulutus
Sarja: Haaga-Helia e-Signals
Linkit: https://esignals.haaga-helia.fi/2017/03/16/avaintaidoista-transversaaleihin-taitoihin-mista-on-kyse/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajankoulutus