Moniammatillisesta yhteistyöstä digitaaliseksi ja monialaiseksi asiakastyöksi

Tekijät: Juutinen, Anna-Mari; Kainulainen, Sakari
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 0
JUFO-ID: 71645
Julkaisija: Talentia
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 1797-8602
Volyymi: 8
Sivunumerot: 38 - 53
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kainulainen, Sakari - Diakonia-ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja innovaatiot
Sarja: Tutkiva sosiaalityö
Aiheet:
Linkit: http://talentia.e-julkaisu.com/2017/tutkivasosiaalityo2017/#page=38
Organisaation sisäinen affiliaatio: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja innovaatiot