Systemic Innovations as Moderators of Behavioural Changes in Consumption Decisions : A Practical Approach for Food Value Chains

Tekijä: Heikkilä, Markku
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
JUFO-ID: 86189
Julkaisija: TimeLine Publication Pvt. Ltd.
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 2349-5219
Volyymi: 4
Numero: 6
Sivunumerot: 710 - 715
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kansantaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Heikkilä, Markku - Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous
Sarja: International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802142437
https://www.ijires.org/index.php/issues?view=publication&task=show&id=338
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous