Creating (public) service innovations through data blending

Tekijä: Jalonen, Harri
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Cosie-project.eu
Julkaisuvuosi: 2017
Numero: 20.12.2017
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Jalonen, Harri - Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous
Sarja: CoSIE
Linkit: https://cosie.turkuamk.fi/general/creating-public-service-innovations-through-data-blending/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous