Liikunta kuntoutuksen tukena neurologista sairautta sairastavilla Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen osallistuneiden liikuntatottumukset ja avoterapiastandardiin liittyvä liikuntakokeilu

Tekijät: Mäkilä, Päivi; Luona-Helminen, Raija; Kuusisto, Hannele
Tekijöiden määrä: 3
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Kansaneläkelaitos (Kela)
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 2323-9239
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Liikuntatiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Mäkilä, Päivi - Turun ammattikorkeakoulu, Kuntoutus ja terveysalan erityisalueet
Luona-Helminen, Raija - Turun ammattikorkeakoulu, Yhteiset palvelut
Sarja: Työpapereita
Linkit: http://hdl.handle.net/10138/229527
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Yhteiset palvelut Turun ammattikorkeakoulu, Kuntoutus ja terveysalan erityisalueet