Hyökkäys on paras puolustus

Tekijä: Haltia, Jaakko
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Arvoa urheilusta -hanke
Julkaisuvuosi: 2017
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Haltia, Jaakko - Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous
Sarja: Arvoa urheilusta -hankkeen blogi
Linkit: https://www.csb.fi/arvoa-urheilusta-hanke/hyokkays-on-paras-puolustus/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous