Aspectos comunicacionais da pedagogía da inovação e diálogo entre os Stakeholders

Julkaisussa: Pedagogia da inovação : a experiência finlandesa
Tekijät: Penttilä, Taru; Kairisto-Mertanen, Liisa; Putkonen, Ari
Tekijöiden määrä: 3
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Educs - Editora da Universidade de Caxias do Sul
Julkaisuvuosi: 2017
Emojulkaisun nimi: Pedagogia da inovação : a experiência finlandesa
Sivunumerot: 130 - 142
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kairisto-Mertanen, Liisa - Turun ammattikorkeakoulu, Tekniikka, ympäristö ja talous, yht.
Penttilä, Taru - Turun ammattikorkeakoulu, Konetekniikka, meritekniikka ja muotoilu
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Tekniikka, ympäristö ja talous, yht. Turun ammattikorkeakoulu, Konetekniikka, meritekniikka ja muotoilu