Integrando teoria e prática na pesquisa, desenvolvimento e inovação (PDI)

Julkaisussa: Pedagogia da inovação : a experiência finlandesa
Tekijä: Putkonen, Ari
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Educs - Editora da Universidade de Caxias do Sul
Julkaisuvuosi: 2017
Emojulkaisun nimi: Pedagogia da inovação : a experiência finlandesa
Sivunumerot: 41 - 48
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Putkonen, Ari - Turun ammattikorkeakoulu, Konetekniikka, meritekniikka ja muotoilu
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Konetekniikka, meritekniikka ja muotoilu