Koulutuksen arvostus on meidän vastuullamme

Tekijä: Hyttinen, Ritva
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
JUFO-ID: 71224021
Julkaisija: Suomen kirjastoseura
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 0023-1843
Numero: 4/2017
Sivunumerot: 9
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Hyttinen, Ritva - Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous
Sarja: Kirjastolehti
Linkit: http://kirjastolehti.fi/artikkelit/koulutuksen-arvostus-on-meidan-vastuullamme/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous