Kakolan häkki heilahtaa innovaattoreille

Tekijä: Nummi-Wikström, Marita
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2017
Sivunumerot: 12 - 14
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Nummi-Wikström, Marita - Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous
Sarja: Talk magazine
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous