Normaaliksi ei synnytä, normaaliksi tullaan

Tekijä: Jalonen, Harri
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: TRY OUT! -hanke
Julkaisuvuosi: 2017
Numero: 11.06.2017
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Jalonen, Harri - Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous
Sarja: TRY OUT -blogi
Linkit: https://tryout.turkuamk.fi/blogit/normaaliksi-ei-synnyta-normaaliksi-tullaan/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous