Lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen mallinnus

Tekijät: Timonen-Kallio, Eeva; Yliruka, Laura; Närhi, Pekka
Tekijöiden määrä: 3
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
JUFO-ID: 76739
Julkaisija: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 1798-0070
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Timonen-Kallio, Eeva - Turun ammattikorkeakoulu, Sosiaaliala
Sarja: Työpaperi THL
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-866-1
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Sosiaaliala