Arvoa voi tuhota monin tavoin!

Tekijä: Jalonen, Harri
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
JUFO-ID: 90987020
Julkaisija: Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 2323-1084
Numero: 14.2.2017
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Jalonen, Harri - Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous
Sarja: Alusta!
Linkit: http://alusta.uta.fi/artikkelit/2017/02/14/arvoa-voi-tuhota-monin-tavoin.html
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous