Lohikalojen ylisiirrot vaelluskalakantojen hoitotoimena : Kirjallisuuskatsaus

Tekijät: Marttila, Maare;Orell, Panu;van der Meer, Olli;Jaukkuri, Mikko;Mäki-Petäys, Aki;Erkinaro, Jaakko
Tekijöiden määrä: 6
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
JUFO-ID: 83109
Julkaisija: Luonnonvarakeskus, Luke
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 2342-7647
Numero: 10/2017
Tieteenala: Luonnontieteet
Ympäristötiede
Sarja: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-364-2