Water Conscious Mining (WASCIOUS)

Tekijät: Wahlström, Margareta; Kaartinen, Tommi; Mäkinen, Jarno; Punkkinen, Henna; Häkkinen, Antti; Mamelkina, Maria; Tuunila, Ritva; Lamberg, Pertti; Gonzales, Maria Sinche; Sandru, Marius; Johnsen, Heidi; Andreassen, Jens-Petter; Harðardóttir, Vigdís; Franzson, Hjalti; Sund, Christina; Jansson, Kaj
Tekijöiden määrä: 16
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
JUFO-ID: 71554
Julkaisija: TemaNord
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 0908-6692
Tieteenala: Tekniikka
Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Häkkinen, Antti - Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kiinteä/neste-erotus
Mamelkina, Maria - Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kiinteä/neste-erotus
Tuunila, Ritva - Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kiinteä/neste-erotus
Linkit: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1108991/FULLTEXT02.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kiinteä