Miksi sopeutumista tarvitaan Barentsin alueella?

Julkaisussa: Barentsin alue muuttuu - miten Suomi sopeutuu?
Tekijä: Monica Tennberg
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Valtioneuvoston kanslia
Julkaisuvuosi: 2017
Emojulkaisun nimi: Barentsin alue muuttuu - miten Suomi sopeutuu?
Sivunumerot: 8 - 22
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Tennberg, Monica - Lapin yliopisto, Arktisen kestävän kehityksen tutkimusryhmä
Sarja: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-375-0
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, Arktisen kestävän kehityksen tutkimusryhmä