A Health game as an intervention to support tobacco-related health literacy among early adolescents

Tekijä: Parisod Heidi
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisija: University of Turku
Julkaisuvuosi: 2018
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Parisod, Heidi - Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7257-9
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos