Ammatillinen oppiminen työelämäjaksolla

Julkaisussa: Näkökulmia kuntoutusajatteluun : Juhlajulkaisu
Tekijät: Pesonen-Sivonen, Tarja; Sivonen, Mari
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Karelia-ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
Emojulkaisun nimi: Näkökulmia kuntoutusajatteluun : Juhlajulkaisu
Sivunumerot: 70 - 73
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Sivonen, Mari - Karelia-ammattikorkeakoulu, 7054 Sairaanhoitaja
Pesonen-Sivonen, Tarja - Karelia-ammattikorkeakoulu, 7057 Fysioterapeutti
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-259-8
Organisaation sisäinen affiliaatio: Karelia-ammattikorkeakoulu, 7054 Sairaanhoitaja Karelia-ammattikorkeakoulu, 7057 Fysioterapeutti