Askeleita käyttäjälähtöiseen ajattelutapaan

Tekijät: Nyberg, Tiina; Jalonen, Harri
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: DEEVA-hanke
Julkaisuvuosi: 2018
Numero: 13.6.2018
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Jalonen, Harri - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Liiketalous
Sarja: DEEVA-hankkeen blogi
Linkit: https://deeva.fi/uncategorized/askeleita-kayttajalahtoiseen-ajattelutapaan/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Liiketalous