Suositukset ammatillisesta suomi toisena kielenä -opetuksesta moduulirakenteisessa sairaanhoitajien täydennyskoulutuksessa

Julkaisussa: Urareitti-hankkeen satoa - Uusia malleja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutukseen, ohjaukseen ja osaamisen tunnistamiseen
Tekijät: Rajala, Sirpa; Takaeilola, Mervi; Sairanen, Raija
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 79956
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1795-424X
Emojulkaisun nimi: Urareitti-hankkeen satoa - Uusia malleja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutukseen, ohjaukseen ja osaamisen tunnistamiseen
Numero: 6/2018
Sivunumerot: 57 - 68
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Takaeilola, Mervi - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Terhy monimuotokoulutukset ja YAMK
Sairanen, Raija - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Terhy monimuotokoulutukset ja YAMK
Rajala, Sirpa - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Kuntoutus ja terveysalan erityisalueet
Sarja: HAMKin e-julkaisuja
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-800-8
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Terhy monimuotokoulutukset ja YAMK
Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Kuntoutus ja terveysalan erityisalueet