EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien sairaanhoitajien osaamisen alkukartoitus

Julkaisussa: Maahanmuuttajien urareitit
Tekijät: Ezeonodo, Aino; Rimpioja, Päivi; Lehtinen, Päivi
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
Emojulkaisun nimi: Maahanmuuttajien urareitit
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Aino, Ezeonodo - Metropolia ammattikorkeakoulu, Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palvelut
Lehtinen, Päivi - Metropolia ammattikorkeakoulu, Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palvelut
Rimpioja, Päivi - Metropolia ammattikorkeakoulu, Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palvelut
Aiheet:
Linkit: https://unlimited.hamk.fi/maahanmuuttajien-urareitit/#.XDco-KLIbaB
Organisaation sisäinen affiliaatio: Metropolia ammattikorkeakoulu, Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palvelut