Monimuotoinen ja arvaamaton MS-tauti kätilötyössä

Tekijät: Tanhua, Laura; Perälä, Minna
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
JUFO-ID: 79958
Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1798-2022
Numero: 13
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Biolääketieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Perälä, Minna - Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Hoitoalat (Oulu ja Oulainen)
Sarja: ePooki : Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803193506
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201802233563
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Hoitoalat (Oulu ja Oulainen)