Aristoteles ammattikorkeakoulussa : osa 1 : käytäntösuuntautuneen tutkimuksen lähtökohdat ja päämäärät

Tekijä: Kukkonen, Harri
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
JUFO-ID: 85060
Julkaisija: Tampereen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2342-9879
Numero: 8.8.2018
Sivunumerot: 1
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kukkonen, Harri - Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammattipedagoginen TKI
Sarja: TAMKjournal
Aiheet:
Linkit: http://tamkjournal.tamk.fi/aristoteles-ammattikorkeakoulussa-osa-1-kaytantosuuntautuneen-tutkimuksen-lahtokohdat-ja-paamaarat/
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201903193390
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammattipedagoginen TKI