The development and feasibility of gamified digital intervention aiming to promote physical activity in early childhood

Tekijä: Pakarinen Anni
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisija: University of Turku
Julkaisuvuosi: 2018
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Pakarinen, Anni - Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7397-2
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos