Continuity of nursing care in Finnish primary health care settings: A 15-year follow-up

Tekijät: Raivio Risto; Paavilainen Eija; Mattila Kari J
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 78194
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2324-7940
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Paavilainen, Eija - Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Mattila, Kari - Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Sarja: Clinical Nursing Studies
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201809062486
https://doi.org/10.5430/cns.v7n1p11
https://dx.doi.org/10.5430/cns.v7n1p11
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta