Keskeneräisyys avaa ovia ideoinnille sosiaalisessa mediassa

Tekijät: Pyörre, Susanna; Lehti, Mira; Jalonen, Harri
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2489-821X
Numero: 05.06.2018
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Jalonen, Harri - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Liiketalous
Lehti, Mira - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, TKI-toiminta
Pyörre, Susanna - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, TKI-toiminta
Sarja: Talk-lehti
Linkit: https://talk.turkuamk.fi/digitalisaatio/keskeneraisyys-avaa-ovia-ideoinnille-sosiaalisessa-mediassa/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Liiketalous Turun ammattikorkeakoulu, Amk, TKI-toiminta