Opintojen aikainen työssäkäynti ongelma vai mahdollisuus ammattikorkeakouluopinnoissa?

Tekijät: Vanhanen-Nuutinen, Liisa; Kotila, Hannu; Mäki, Kimmo; Saari, Juhani
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
JUFO-ID: 71248
Julkaisija: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1799-0351
Numero: 2018:10
Sivunumerot: 32
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kotila, Hannu - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajankoulutus
Mäki, Kimmo - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajankoulutus
Vanhanen-Nuutinen, Liisa - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajankoulutus
Sarja: EUROSTUDENT VI –tutkimuksen artikkelisarja. Opetus- ja kultturiministeriön julkaisuja.
Aiheet:
Linkit: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160726/okm10.pdf?
Organisaation sisäinen affiliaatio: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajankoulutus