Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hankkeen arviointi : loppuraportti

Tekijät: Aittola, Helena; Siekkinen, Taru; Välimaa, Jussi
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Julkaisuvuosi: 2018
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Aittola, Helena - Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Välimaa, Jussi - Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Siekkinen, Taru - Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7567-8
https://ktl.jyu.fi/fi/hankkeet/avot/avot_arvioinnin-loppuraportti.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos