"Materials are dead" : kiertotalousopetusta yhteistyön kautta

Tekijät: Suominen, Jenni; Knuutila, Henna; Virta, Marketta
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2489-821X
Numero: 11.09.2018
Tieteenala: Tekniikka
Ympäristötekniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Knuutila, Henna - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Rakentaminen, ympäristö ja energia
Suominen, Jenni - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, TKI-toiminta
Virta, Marketta - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Rakentaminen, ympäristö ja energia
Sarja: Talk-verkkolehti
Linkit: https://talk.turkuamk.fi/kiertotalous/materials-are-dead-kiertotalousopetusta-yhteistyon-kautta/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Rakentaminen, ympäristö ja energia Turun ammattikorkeakoulu, Amk, TKI-toiminta