Building a strategic network of Finnish universities of applied sciences : how the eAMK project was established

Julkaisussa: EAPRIL 2017 Proceedings. November 29 - December 1, 2017 Hämeenlinna, Finland.
Tekijät: Scheinin, Minna; Ikonen, Hannu; Tyrväinen, Paula; Nakamura, Rika; Laitinen-Väänänen, Sirpa; Kullaslahti, Jaana; Halttunen, Jussi; Viitasaari, Juha
Tekijöiden määrä: 8
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa
JUFO-ID: 85074
Julkaisija: European Association for Practitioner Research on Improving Learning
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2406-4653
Emojulkaisun nimi: EAPRIL 2017 Proceedings. November 29 - December 1, 2017 Hämeenlinna, Finland.
Sivunumerot: 134 - 148
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Scheinin, Minna - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Koulutuksen kehittäminen
Linkit: https://www.eapril.org/sites/default/files/2018-03/Download%20File_0.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Koulutuksen kehittäminen