Customer Ownership and Mutual Insurance Companies : Refining the role and processes of psychological ownership

Tekijä: Talonen Antti
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisija: Tampere University Press
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1456-954X
Numero: 1930
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Talonen, Antti - Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
Sarja: Acta Electronica Universitatis Tamperensis
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0857-5
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu