Digitalisaatiota ei kannata pelätä, se tulee kuitenkin

Tekijä: Määttä, Sanna
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Hot Potato -hanke
Julkaisuvuosi: 2018
Numero: 24.09.2018
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Määttä, Sanna - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, ICT
Sarja: Hot Potato -blogi
Linkit: https://hotpotato.turkuamk.fi/blogi/digitalisaatiota-ei-kannata-pelata-se-tulee-kuitenkin/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, ICT