Soveltuvan ICT-alustan valinta simulaatiokoulutuksen oppimisympäristöksi

Julkaisussa: Öljyntorjunnan simulaatiokoulutus : SCAROIL-hankkeen osaprojektin loppuraportti
Tekijä: Rantavuo, Emmi
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2489-2467
Emojulkaisun nimi: Öljyntorjunnan simulaatiokoulutus : SCAROIL-hankkeen osaprojektin loppuraportti
Numero: 58
Sivunumerot: 45 - 48
Tieteenala: Tekniikka
Muu tekniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Rantavuo, Emmi - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Logistiikka ja merenkulku
Sarja: Xamk Kehittää
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-121-7
Organisaation sisäinen affiliaatio: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Logistiikka ja merenkulku