Yhteistoiminnallinen kehittäminen ja dialogisuus : teoriasta käytäntöön

Julkaisussa: Työn ilolla! : dialogia ja yhteistoiminnallista kehittämistä
Tekijä: Kivinen, Pirkko
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 76819
Julkaisija: Tampereen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1456-002X
Emojulkaisun nimi: Työn ilolla! : dialogia ja yhteistoiminnallista kehittämistä
Numero: 99
Sivunumerot: 17 - 25
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kivinen, Pirkko - Tampereen ammattikorkeakoulu, Ensihoitaja-, Kätilö- ja terveydenhoitajakoulutus
Sarja: Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja
Aiheet:
Linkit: http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/99-Tyon-ilolla.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201903213572
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu, Ensihoitaja-, Kätilö- ja terveydenhoitajakoulutus