Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa: FinTerveys 2017 -tutkimus

Tekijät: Koponen, Päivikki; Borodulin, Katja; Lundqvist, Annamari; Sääksjärvi, Katri; Koskinen, Seppo; Kilpi, Terhi; Härkänen, Tommi; Råman, Laura; Valtonen, Hanna; Rissanen, Harri; Juolevi, Anne; Tolonen, Hanna; Reinikainen, Jaakko; Palosaari, Tarja; Martelin, Tuija; Kestilä, Laura; Kauppinen, Timo M; et al.( incl. Mäki-Opas, Tomi; Suominen, Liisa; Raittio, Eero)
Tekijöiden määrä: 45
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
JUFO-ID: 76739
Julkaisija: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1798-0070
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hammaslääketieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Raittio, Eero - Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos, hammaslääketiede
Suominen, Liisa - Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos, hammaslääketiede
Mäki-Opas, Tomi - Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos
Sarja: Raportti (terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8
Organisaation sisäinen affiliaatio: Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos, hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos