Entrepreneurial skills highly needed but not easily acquired?

Tekijät: Schleutker, Kai; Amenundini, Francesca; Coluzzi, Fabiana
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2489-821X
Numero: 20.11.2018
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Schleutker, Kai - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Liiketalous
Sarja: Talk-verkkolehti
Linkit: https://talk.turkuamk.fi/yrittajyys/entrepreneurial-skills-highly-needed-but-not-easily-acquired/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Liiketalous