Työpajat ja harjoitukset SÖKÖ-toimintamallin luomisessa

Julkaisussa: Öljyntorjunnan toimintamallin kehittäminen Saimaan syväväylälle : SÖKÖSaimaa-hankkeen taustaselvitykset ja loppuraportti
Tekijät: Halonen, Justiina; Rantavuo, Emmi; Punnonen, Juuso; Nevalainen, Jani; Halttunen, Kai; Hiekkalahti, Hannu; Hynönen, Petteri; Silmäri, Jyri
Tekijöiden määrä: 8
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2489-2467
Emojulkaisun nimi: Öljyntorjunnan toimintamallin kehittäminen Saimaan syväväylälle : SÖKÖSaimaa-hankkeen taustaselvitykset ja loppuraportti
Numero: 64
Sivunumerot: 578 - 593
Tieteenala: Tekniikka
Muu tekniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Rantavuo, Emmi - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Logistiikka ja merenkulku
Halonen, Justiina - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Logistiikka ja merenkulku
Sarja: Xamk Kehittää
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-138-5
Organisaation sisäinen affiliaatio: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Logistiikka ja merenkulku