Eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus : pienaukkohakkuu

Julkaisussa: Sykettä Keski-Suomen metsiin. Metsänhoidon infokortit
Tekijä: Riipinen, Pekka
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Suomen Metsäkeskus
Julkaisuvuosi: 2018
Emojulkaisun nimi: Sykettä Keski-Suomen metsiin. Metsänhoidon infokortit
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Metsätiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Riipinen, Pekka - Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologiayksikko
Aiheet:
Linkit: https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/syketta-k-s-metsiin/erirakenteinen_pienaukko.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologiayksikko